Termeni şi condiţii

I. Definire termeni:

 • ”NOI”, înseamnă White Rabbit, marcă înregistrată, reprezentată de S.C. Rodis Proiect S.R.L. cu sediul în București, sector 1, Aleea Someșul Rece, nr.24, bl.3, ap.10, înregistrat la ORC sub nr. J40/9615/2002 avand CIF RO 14913657, tel./fax.: 021 210 80 20, tel. mobil: 0758 223 807, e-mail: office@whiterabbit.ro
 • ”CUMPĂRĂTOR”, înseamnă persoana care cumpără servicii, prestate de unul dintre Partenerii noştrii.
 • ”POSESORUL CARDULUI”, este persoana căreia i-a fost oferit cadoul pentru a beneficia de serviciile înscrise pe card.
 • ”PARTENER”, reprezintă persoana juridică sau fizică aleasă de Noi, pentru prestarea serviciilor.
 • ”SERVICIU”, înseamnă prestaţiile Partenerilor incluse pe cardul Cadou.
 • ”CADOU”, înseamnă cardul unic nenominal şi anexele acestuia, care vor fi emise de Noi şi vor cuprinde serviciul oferit. Cardul este funcţional conform instrucţiunilor înscrise pe el şi anexe.
 • ”VALABILITATEA CARDULUI”, înseamnă numărul de zile în care cardul poate fi folosit o singură dată, pentru a beneficia de prestaţia inclusă pe acesta.
 • ”INSTRUCŢIUNI”, reprezintă datele explicite cuprinse pe Cadou şi anexe.
 • ”ZILE”, reprezintă zile calendaristice.
 • ”PREŢUL CADOULUI”, reprezintă costul serviciului cumpărat şi prestat conform Cardului de către Partenerii noştri.
 • ”CONDIŢII CONTRACTUALE”, reprezintă dispoziţiile care se aplică între Noi şi Cumpărător, afişate pe acest site.
 • ”PAGINA DE INTERNET”, reprezintă conţinutul site-ului White Rabbit, pus la dispoziţia Cumpărătorului de către Noi.

II. Condiţii contractuale 

Termenii şi Condiţiile de faţă se aplică între Noi şi Cumpărător în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Legea aplicabilă este legea română. 

1. CONDIȚII DE CUMPĂRARE A CADOULUI

 • Solicitarea cumpărării unui cadou, trebuie confirmată de către Cumpărător prin e-mail sau telefonic.
 • Cadoul cumpărat este valabil până la data înscrisă pe card şi nu este rambursabil dacă a trecut termenul de 10 zile de la cumpărarea sa.
 • Preţul achitat pentru cumpărarea cadoului este valabil doar pentru serviciul înscris pe card şi anexele acestuia şi prestat de către Partenerul nostru nominalizat pe card.
 • Serviciul înscris pe card este prestat de către Partenerul nominalizat, numai înlăuntrul termenului înscris pe card.
 

2. PREȚUL CADOULUI

 • Preţul cadoului se achită on line prin card, prin ordin de plată sau ramburs.
 • Preţul cadoului include şi transportul acestuia către Cumpărător sau direct către Posesorul cardului, dar numai pe teritoriul României.
 

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

 • Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cadoului.
 • Cumpărătorul sau Posesorul cardului are dreptul de a schimba cardul cumpărat/primit cu un alt card aflat pe site-ul Whiterabbit dacă se încadrează în termenul înscris pe card și în prețul cardului cumpărat/primit. Dacă prețul noului card este mai mic decât prețul cardului inițial, diferența de preț nu este rambursabilă.
 • Cumpărătorul este obligat să achite preţul serviciului on line prin card, prin ordin de plată sau ramburs.
 • Cumpărătorul sau Posesorul cardului va solicita prestarea serviciului cumpărat, Partenerului nominalizat pe card, înlăuntrul termenului înscris pe card.
 • Cumpărătorul sau Posesorul cardului va stabili contactul direct cu Partenerul nominalizat pe card, în vederea programării serviciului.
 • În cazul solicitării  schimbării cardului Cumpărătorul sau Posesorul cardului sunt obligați să returneze cardul inițial și sa achite cheltuielile de livrare ale noului card.
 • Noi suntem obligaţi să livram cadoul la domiciliul cumpărătorului sau la adresa indicată de acesta, exclusiv pe teritoriul României. Primirea cadoului va fi confirmată în scris de către Cumpărător sau persoana indicată de acesta. 
  Responsabilitatea pentru calitatea serviciilor cumpărate prin card, revine exclusiv Partenerilor noştri care prestează aceste servicii.
 • Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.
  Consumatorul nu poate denunta unilateral contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.
  Toate produsele returnate care au fost folosite sau nu sunt conforme cu produsul fabricat originale sunt excluse de la aceste condiţii.
 
 

4. DATELE PERSONALE

 • Datele personale ale cumpărătorului sunt necesare pentru cumpărarea cadoului.
 • Prin efectuarea plăţii cadoului, Cumpărătorul îşi dă acordul pentru ca Noi să folosim aceste date (nume,adresa e-mail,telefon), la încheierea tranzacţiei electronice.
 

5.CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

 • Noi respectăm confidenţialitatea datelor cumpărătorilor.
 • Acestea nu vor fi afişate pe site şi nu vor fi văzute de către ceilalaţi Cumpărători. Ele vor fi folosite exclusiv în scopul tranzacţiei.
 

6.LEGEA APLICABILĂ

 • Legea aplicabilă acestei tranzacţii este legea română.
 • Neînţelegerile ivite cu ocazia derulării acestei tranzacţii se vor rezolva pe cale amiabilă.
 • În cazul în care neinţelegerile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, competenţa soluţionării acestora revine instanţelor judecătoreşti de la sediul pârâtei.